image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Quang Trung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Lượt xem: 14

    TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Quang Trung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo theo Quyết định 3017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Hải Phòng

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
NVT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới