image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Quang Trung lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 16

TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Quang Trung lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2022 của UBND thành phố Hải Phòng

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
NVT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới