image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Quang Trung lĩnh vực Y tế
Lượt xem: 16
     Danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã Quang Trung trong lĩnh vực Y tế theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố Hải Phòng.

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
NVT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới