image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND xã Quang Trung Thông báo thời giờ làm việc
Lượt xem: 406

Căn cứ Điều 105 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy đinh về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi t iết một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Thực hiện Thông báo số 289/TB-UBND ngày 28/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyên An Lão về việc thông báo thời giờ làm việc; Ủy ban nhân dân xã Quang Trung thông báo quy định về thời giờ làm việc đến các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết và thực hiện theo quy định

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới